תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
75 / 39
52%
כללי
109 / 49
45%
Swim 65/109
T1
Bike 58/109
Run 38/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:19:54
Bike 18K 18.00 Km 00:32:40
Bike 24K 24.00 Km 01:08:05
Total Bike 24.00 Km 01:08:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:24:19
Run 5K 5.00 Km 01:39:07
Total Run 5.00 Km 01:39:07
מעבר
T1 00:04:49
T2
הצג מפה