תוצאה
קטגוריה
31 / 13
42%
מגדר
31 / 13
42%
כללי
44 / 17
39%
Swim 18/44
T1
Bike 13/44
T2
Run 21/44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:03:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 6K 6.00 Km 00:22:23
Bike 12K 12.00 Km 00:31:56
Total Bike 12.00 Km 00:31:56
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:47:26
מעבר
T1 00:01:54
T2 00:01:29
הצג מפה