תוצאה
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
34 / 18
53%
כללי
109 / 69
64%
Swim 23/109
T1
Bike 65/109
T2
Run 93/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:37
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:41
Bike 18K 18.00 Km 00:29:46
Bike 24K 24.00 Km 01:06:05
Total Bike 24.00 Km 01:06:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:26:11
Run 5K 5.00 Km 01:45:25
Total Run 5.00 Km 01:45:25
מעבר
T1 00:04:29
T2 00:02:00
הצג מפה