תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
40 / 8
20%
כללי
123 / 53
44%
Swim 79/123
T1
Bike 40/123
Run 46/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:18:35
Bike 18K 18.00 Km 00:30:28
Bike 24K 24.00 Km 01:02:40
Total Bike 24.00 Km 01:02:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:17:41
Run 5K 5.00 Km 01:30:26
Total Run 5.00 Km 01:30:26
מעבר
T1 00:03:06
T2
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 נעה כפרי 01:30:26
2 מעין מרגלית 01:30:27
3 סידני קרוור 01:33:25
4 מיטל גנות 01:39:10
5 רותם נוה 01:39:11