תוצאה
קטגוריה
31 / 7
23%
מגדר
31 / 7
23%
כללי
44 / 7
16%
Swim 14/44
T1
Bike 3/44
Run 7/44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:03:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 6K 6.00 Km 00:21:05
Bike 12K 12.00 Km 00:29:31
Total Bike 12.00 Km 00:29:31
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:42:25
מעבר
T1 00:01:53
T2
הצג מפה