תוצאה
קטגוריה
36 / 1
3%
מגדר
67 / 9
14%
כללי
77 / 9
12%
Swim 4/77
T1
Bike 8/77
T2
Run 17/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:08:10
Swim 1500m 1500 m 00:16:26
Total Swim 1500 m 00:16:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:20:00
Bike 18K 18.00 Km 00:30:21
Bike 24K 24.00 Km 00:39:14
Bike 30K 30.00 Km 00:49:17
Bike 36K 36.00 Km 01:17:24
Total Bike 36.00 Km 01:17:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:19:36
Run 7.5K 7.50 Km 01:30:22
Run 10K 10.00 Km 02:04:02
Total Run 10.00 Km 02:04:02
מעבר
T1 00:02:18
T2 00:01:10
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 שגיא רובין 02:04:02
2 צחי הבר 02:05:07
3 דימה סידאקין 02:09:28
4 מאיר דותן 02:16:56
5 גבריאל קירשטיין 02:18:16