תוצאה
קטגוריה
36 / 18
50%
מגדר
67 / 42
63%
כללי
77 / 49
64%
Swim 51/77
T1
Bike 32/77
T2
Run 61/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:35
Swim 1500m 1500 m 00:26:00
Total Swim 1500 m 00:26:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:32:02
Bike 18K 18.00 Km 00:44:18
Bike 24K 24.00 Km 00:54:30
Bike 30K 30.00 Km 01:06:43
Bike 36K 36.00 Km 01:39:28
Total Bike 36.00 Km 01:39:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:43:31
Run 7.5K 7.50 Km 01:57:13
Run 10K 10.00 Km 02:39:17
Total Run 10.00 Km 02:39:17
מעבר
T1 00:04:28
T2 00:02:46
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
14 ליעד זילברמן 02:35:57
15 ניר אורן גלעדי 02:36:14
16 איציק ברונרוט 02:37:33
17 עוז שווקי 02:38:29
18 עידן בר שדה 02:39:17
19 קובי מור 02:40:36
20 ליאב סויסה 02:42:38
21 רון 75 כהן 02:42:46
22 רן גביש 02:43:05