תוצאה
קטגוריה
18 / 6
34%
מגדר
34 / 8
24%
כללי
109 / 42
39%
Swim 24/109
T1
Bike 29/109
T2
Run 63/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:17
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:49
Bike 18K 18.00 Km 00:28:34
Bike 24K 24.00 Km 01:01:16
Total Bike 24.00 Km 01:01:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:19:48
Run 5K 5.00 Km 01:35:40
Total Run 5.00 Km 01:35:40
מעבר
T1 00:03:57
T2 00:02:39
הצג מפה