תוצאה
קטגוריה
32 / 14
44%
מגדר
75 / 32
43%
כללי
109 / 38
35%
Swim 52/109
T1
Bike 53/109
T2
Run 31/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:18:18
Bike 18K 18.00 Km 00:31:09
Bike 24K 24.00 Km 01:05:55
Total Bike 24.00 Km 01:05:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:23
Run 5K 5.00 Km 01:35:21
Total Run 5.00 Km 01:35:21
מעבר
T1 00:03:44
T2 00:02:03
הצג מפה