תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
83 / 17
21%
כללי
123 / 18
15%
Swim 12/123
T1
Bike 44/123
T2
Run 9/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:06
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:14:24
Bike 18K 18.00 Km 00:26:32
Bike 24K 24.00 Km 00:58:59
Total Bike 24.00 Km 00:58:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:10:52
Run 5K 5.00 Km 01:21:40
Total Run 5.00 Km 01:21:40
מעבר
T1 00:02:57
T2 00:01:16
הצג מפה
דירוג