תוצאה
קטגוריה
21 / 12
58%
מגדר
75 / 47
63%
כללי
109 / 62
57%
Swim 59/109
T1
Bike 57/109
T2
Run 57/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:20
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:19:15
Bike 18K 18.00 Km 00:32:34
Bike 24K 24.00 Km 01:07:44
Total Bike 24.00 Km 01:07:44
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:25:16
Run 5K 5.00 Km 01:41:29
Total Run 5.00 Km 01:41:29
מעבר
T1 00:05:14
T2 00:02:41
הצג מפה