תוצאה
קטגוריה
31 / 27
88%
מגדר
31 / 27
88%
כללי
44 / 38
87%
Swim 37/44
T1
Bike 35/44
T2
Run 31/44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:04:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 6K 6.00 Km 00:28:19
Bike 12K 12.00 Km 00:39:52
Total Bike 12.00 Km 00:39:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:57:56
מעבר
T1 00:02:34
T2 00:01:20
הצג מפה