תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
5 / 2
40%
כללי
6 / 2
34%
Swim 4/6
Bike 0/6
T2
Run 3/6
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 6K 6.00 Km 00:08:44
Bike 12K 12.00 Km 00:19:35
Bike 18K 18.00 Km 00:31:31
Bike 24K 24.00 Km 00:41:26
Total Bike 24.00 Km 00:41:26
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:56:00
Run 5K 5.00 Km 01:36:42
Total Run 5.00 Km 01:36:42
מעבר
T1
T2 00:01:23
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 סער בוכבינדר 01:36:42
2 מתי אורן 01:39:22
3 יובל הירש 01:46:13