תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
75 / 13
18%
כללי
109 / 13
12%
Swim 20/109
T1
Bike 4/109
T2
Run 25/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:16
Bike 18K 18.00 Km 00:26:56
Bike 24K 24.00 Km 00:56:38
Total Bike 24.00 Km 00:56:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:11:59
Run 5K 5.00 Km 01:25:15
Total Run 5.00 Km 01:25:15
מעבר
T1 00:03:51
T2 00:02:12
הצג מפה