תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
40 / 28
70%
כללי
123 / 106
87%
Swim 98/123
T1
Bike 106/123
T2
Run 97/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:20:38
Bike 18K 18.00 Km 00:34:56
Bike 24K 24.00 Km 01:13:12
Total Bike 24.00 Km 01:13:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:31:28
Run 5K 5.00 Km 01:48:23
Total Run 5.00 Km 01:48:23
מעבר
T1 00:05:29
T2 00:02:49
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 טל רוזנפלד 01:48:23
2 דנה רייכנשטיין 01:52:04
3 פז איפרגן יוסף 02:09:47