תוצאה
קטגוריה
12 / 6
50%
מגדר
67 / 33
50%
כללי
77 / 37
49%
Swim 53/77
T1
Bike 44/77
T2
Run 28/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:13:22
Swim 1500m 1500 m 00:27:31
Total Swim 1500 m 00:27:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:32:00
Bike 18K 18.00 Km 00:44:35
Bike 24K 24.00 Km 00:54:44
Bike 30K 30.00 Km 01:07:30
Bike 36K 36.00 Km 01:41:05
Total Bike 36.00 Km 01:41:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:43:43
Run 7.5K 7.50 Km 01:55:07
Run 10K 10.00 Km 02:31:49
Total Run 10.00 Km 02:31:49
מעבר
T1 00:03:04
T2 00:01:34
הצג מפה