תוצאה
קטגוריה
15 / 7
47%
מגדר
83 / 29
35%
כללי
123 / 30
25%
Swim 39/123
T1
Bike 36/123
T2
Run 23/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:36
Bike 18K 18.00 Km 00:28:21
Bike 24K 24.00 Km 01:00:13
Total Bike 24.00 Km 01:00:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:13:49
Run 5K 5.00 Km 01:25:44
Total Run 5.00 Km 01:25:44
מעבר
T1 00:04:12
T2 00:02:00
הצג מפה