תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
16 / 16
100%
כללי
51 / 50
99%