תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
16 / 15
94%
כללי
51 / 49
97%