תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
16 / 14
88%
כללי
51 / 46
91%