תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
16 / 13
82%
כללי
51 / 45
89%