תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
16 / 12
75%
כללי
51 / 44
87%