תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
16 / 10
63%
כללי
51 / 39
77%