תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 4
67%
מגדר
16 / 9
57%
כללי
51 / 38
75%