תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
16 / 8
50%
כללי
51 / 37
73%