תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
16 / 7
44%
כללי
51 / 36
71%