תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
16 / 6
38%
כללי
51 / 34
67%