תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
16 / 3
19%
כללי
51 / 23
46%