תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
16 / 1
7%
כללי
51 / 8
16%