תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
14 / 14
100%
כללי
56 / 52
93%