תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
14 / 12
86%
כללי
56 / 47
84%