תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
14 / 11
79%
כללי
56 / 43
77%