תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
14 / 10
72%
כללי
56 / 42
75%