תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
14 / 9
65%
כללי
56 / 36
65%