תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
14 / 8
58%
כללי
56 / 34
61%