תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
14 / 7
50%
כללי
56 / 31
56%