תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
14 / 6
43%
כללי
56 / 23
42%