תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
14 / 5
36%
כללי
56 / 20
36%