תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
58 / 53
92%
כללי
221 / 214
97%
מקטע זמן
סיום 01:33:55.537
סיום 01:33:57.370