תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
58 / 47
82%
כללי
221 / 199
91%
מקטע זמן
סיום 01:23:30.530
סיום 01:23:31.877
סיום 01:23:33.367