תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 4
67%
מגדר
58 / 45
78%
כללי
221 / 197
90%
מקטע זמן
סיום 01:23:59.560
סיום 01:24:00.360