תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
58 / 44
76%
כללי
221 / 196
89%
מקטע זמן
סיום 01:23:57.737
סיום 01:23:59.310