תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
58 / 28
49%
כללי
221 / 176
80%
מקטע זמן
כרוז 01:14:55.387
סיום 01:15:03.870
סיום 01:15:04.167