תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
58 / 25
44%
כללי
221 / 171
78%
מקטע זמן
זינוק 10 ק"מ 00:00:09.597
זינוק 10 ק"מ 00:00:09.847
זינוק 10 ק"מ 00:00:10.147
זינוק 10 ק"מ 00:00:10.353
כרוז 01:14:03.613
סיום 01:14:13.760
סיום 01:14:15.350
סיום 01:18:55.847
סיום 01:18:58.980
סיום 01:19:02.597
סיום 01:19:20.127