תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
58 / 24
42%
כללי
221 / 169
77%
מקטע זמן
כרוז 01:13:02.567
סיום 01:13:13.957
סיום 01:13:15.797