תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
58 / 23
40%
כללי
221 / 164
75%
מקטע זמן
כרוז 01:12:01.263
סיום 01:12:10.410
סיום 01:12:12.010