תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
58 / 22
38%
כללי
221 / 163
74%
מקטע זמן
כרוז 01:11:09.270
סיום 01:11:15.660
סיום 01:11:17.010