תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
58 / 21
37%
כללי
221 / 162
74%
מקטע זמן
כרוז 01:10:58.610
סיום 01:11:06.713
סיום 01:11:08.540