תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
58 / 20
35%
כללי
221 / 161
73%
מקטע זמן
כרוז 01:10:28.600
סיום 01:10:36.473
סיום 01:10:36.967
סיום 01:10:37.813
סיום 01:10:38.310