מקטע זמן
כרוז 01:10:13.367
סיום 01:10:24.050
סיום 01:10:24.530
סיום 01:10:25.850
סיום 01:10:26.357